Bayrak
İlgili İçerikler
 

Aile Hekimlerinin Dikkatine! Gruplandırılmış AHB Denetimleri

 

    Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2017 yılı birinci 6 (altı) aylık dönem için Gruplandırılmış Aile Hekimliği Birimi denetimleri yapılacaktır. 2017 Yılı Mart ayı denetim planı incelenerek denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelenmesi, personelin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.
 

 

Denetim Planı

Denetimde Kullanılacak Formlar

Denetimde Hazır Bulundurulması Gerekenler